Membrii titulari - sunt cetățeni români, aleși dintre personalitățile consacrate ale artei contemporane românești, recunoscute în țară și în străinătate pentru realizări de referință în pictură, sculptură sau grafică. Membrii titulari trebuie să aibă o înaltă ținută morală și profesională. Membrii titulari au drept de vot în cadrul Adunării Generale și plătesc o taxă de înscriere în Asociație și cotizația de membru anuală.

Ne dorim ca această rubrică să se îmbogățească cu nume a căror sonoritate să fie deplin demonstrată de activitatea artistică în domeniul vast al Artei Reprezentaționale în care figurativul este valorizat cu măiestrie, așa cum au demonstrat-o la rândul lor marii artiști ai marelor curente artistice.