Misiunea Societății este aceea de a promova excelența artistică, de a restabili standardul ridicat, avut odinioară, al performanțelor artistice în desen, pictură sau sculptură. Dorim ca prin lucrările membrilor noștri să readucem în atenția lumii adevărul, veridicitatea naturilor statice, a peisajelor și frumusețea corpului uman scutit de transfigurările ori mutilările specifice artei curentelor secolului al XX-lea. În atenția noastră este atingerea măiestriei artistice. Societatea Artiștilor Figurativi din România oferă lumii o sursă educațională, o platformă de dialog în care schimbul de experiență se realizează între toți acei artiști sau aspiranți la statutul de artist, istorici, profesori, cursanți, admiratori, curatori și colecționari de artă, care apreciază excelența și promovează arta figurativă, generic numită artă realistă.

Vinieta sfarsit 2